57663301 Ømarksvej 66,Vetterslev, 4100 RingstedOMSORG -NÆRVÆR-EKSPERTISE

Hvornår må man overtage afhænde en Kattekilling

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. november 2009

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som er ændret ved lov nr. 499 og 500 af 12. juni 2009-11-26

f190cab490c3fccc.jpg

© Vetterslev-Høm dyreklinik - Macrocom